کد خبر: 21358

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۷:۳۳

دفاع تمام قد پیک پیشکسوت ورزشی از عملکرد مهندس هاشمی

به گزارش سلام ساری، در برنامه ورزشی رسانه ملی که در راستای نقد و بررسی عملکرد شهرداران مناطق سه گانه و پیرامون توجه به ورزش مازندران و تجلیل از پیشکسوتان ...

به گزارش سلام ساری، در برنامه ورزشی رسانه ملی که در راستای نقد و بررسی عملکرد شهرداران مناطق سه گانه و پیرامون توجه به ورزش مازندران و تجلیل از پیشکسوتان و خبرگان و نخبگان و ستارگان ورزشی برگزار و دکتر سعید نجاریان، عسگری محمدیان، نقی داداشی و شعبان وفایی نژاد تویه درواری حضور داشتند ، نجاریان ، محمدیان، داداشی ، رضا سوخته سرایی و سید مراد محمدی از اینکه مهندس سید حمید هاشمی در زمان مسئولیت در شهرداری منطقه محله ای را به نام کوی پهلوانان نامگذار کرد این اقدام وی را مورد توجه قرار دادند.

 

این گزارش حاکیست شعبان وفایی نژاد به عنوان کارشناس ورزشی و از صاحب نظران امور شهری و شوراها از این اقدام مهندس هاشمی که در زمان مسئولیت وی در شهرداری منطقه ۳ ساری چنین اقدام فرهنگی و ورزشی اجرا گردید ، به نیکی یاد کرد.

 

ارسال دیدگاه

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو